Templates by BIGtheme NET

Son Mövzular

bsr

Allahın gözlə görülməsi məsələsi.

ALLAHIN  GÖZLƏ GÖRÜLMƏSİNİN QEYRİ-MÜMKÜN OLMASININ DƏLİLLƏRİ. İslam əqidəsinin  tohid  bölməsində  ən  mübahisəli mövzulardan  biri Allahın axirət dünyasında gözlə görülə bilməsi ...

Read More »

əqidə

Bəyənilənlər

quran

Fəlsəfə

ƏXLAQ

QURAN

HƏDİS

TARİX

Fiqh və hüquq

ƏDƏBİYYAT

ggggggggg

Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasında ilahi duygu .

Ədəbiyyatımızda öz əbədi səltənətini dahilik zirvəsində ucaldan Nizami Gəncəvi bir ədibin yazdığı kimi “şair ” sözünə sığmır. Onun  şəninə nə ...

Read More »
cccc

Hüseyin Cavidin həyat və yaradıcılıgı.

Ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyafı  HÜSEYN CAVİD (1882-1941) Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm ədəbi cərəyanının əsas nümayəndəsi olan Hüseyn Cavid milli romantik ...

Read More »
'''''

Əhməd Cavadın yaradıcılıq səhifələri

Görkəmli Azərbaycan şairi Əhməd Cavad ədəbi ictimai fikrimizdə romantizm ədəbi məktəbinin istedadlı nümayəndəsi, nasir, publisist və milli istiqlal şairi kimi ...

Read More »

Elmlər

bbbbbb

Dahi müsəlman fiziki və astronomu Əbu Əli İbn Heysəm.

(AVROPADA MODERN OPTİKANIN BANİSİ SAYILAN VƏ NYUTON VƏ KOPENİKDƏN  ƏSRLƏR ÖNCƏ GÜNƏŞ MƏRKƏZLİ SİSTEMİN OLDUGUNU SÖYLƏYƏN DAHİ MÜSƏLMAN ALİMİ.) İbni ...

Read More »
XXXX

Böyük müsəlman riyaziyyatçı Muhəmməd Xarəzmi.

(DÜNYADA İLK DƏFƏ OLARAQ RİYAZİYYATDA SIFIRDAN İSTİOFADƏ EDƏN VƏ CƏBRİN YARADICISI OLAN MÜSƏLMAN DAHİ.) Xarəzmi doqquzuncu əsrdə yetişən, cəbr sahəsində ...

Read More »
bbbbbbbb

Böyük müsəlman astronomu Battani.

(DÜNYADA TRİGONOMETRİYA ELMİNİN HEQİQİ BANİSİ HESAB OLUNAN VE SİNUS, KOSİNUS TEBİRLERİNDEN İLK DEFE İSTİFADE EDEN DAHİ MÜSELMAN ALİMİ.) əl-Battani, Harranın1 ...

Read More »
ccccccccc

Imam Sadiqin məşhur tələbəsi dahi kimyaçı Cabir ibn Həyyan.

(Modern kimyanın qurucusu olan və İmam Sadiqdən dini və dünyəvi elmləri kamil öyrənmiş dahi müsəlman alimi Cabir ibn Həyyan, atomun ...

Read More »
bbbbb

Universal müsəlman alimi Əbu Reyhan Biruni.

(QALİLEYDEN ALTI ƏSR ƏVVƏL YERİN HƏRƏKƏT ETDİYİNİ BİLDİREN ALİM) “Əldə etdiyin məlumatlar, geyimlərinə bənzəməməli, sən yuyunarkən axıb getməməli.” (Əl-biruni) Əbu ...

Read More »
eeeee

Dahi müsəlmam cografiyaçı Muhəmməd Əl-İdrisi.

(DÜNYANIN İLK KURƏVİ FORMASINI YARADAN XƏRİTƏŞÜNAS ALİM) 12- ci əsrin coğrafiya və xəritə ustadlarından Əbu Abdullah Məhəmməd b. Məhəmməd Şərif ...

Read More »
IIIII

Dahi müsəlman təbibi İbni Nəfis.

(DÜNYADA TİBB SAHƏSİNDƏ İLK DƏFƏ AG CİYER DÖVRANINI KƏŞF EDƏN DAHİ MÜSƏLMAN TƏBİBİ) Tam adı İbnü’n-Nəfis Əlauddin Əbul-əla Əli ibn ...

Read More »